Evangelická církev

Celý název evangelické církve je Českobratrská církev evangelická. Vznikla v r. 1918 spojením české luterské a kalvínské evangelické církve. Vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého. Evangelická církev je první sjednocenou církví ve Střední Evropě. Kazatelé evangelické církve jsou většinou vzdělaní faráři, kteří vystudovali evangelickou teologickou fakultu. Církev studentům umožňuje dvakrát během studia praxi ve sborech.  Jde o největší protestantskou církev v České republice a s římskokatolickou církví má podepsán dokument o vzájemném uznání křtu. Jedním z veřejných projevů evangelické církve je časopis Český bratr, který vychází jednou za tři týdny a časopis pro mládež Bratrstvo.

 

Evangelium

Učení evangelické se opírá o Bibli a zvláště pak o evangelia. Evangelia byla napsána evangelíky Markem, Matoušem, Lukášem a Janem. Evangelium je spis, který vypráví o životě, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista.  Za nejstarší se považuje evangelium podle sv. Marka, které vzniklo kolem r. 70 po Kristu. Dále následovala evangelia Matouše a Lukáše, evangelium sv. Jana kolem r. 100 vzniklo jako poslední. Janovo evangelium má na rozdíl od prvních tří evangelií velice osobitý způsob pojetí. Byl psán velmi originálním způsobem a využíval přesných teologických termínů.

 

 

Fotografie evangelické tématiky