Církve v České republice

Pokud chceme být přesní, je třeba uvést, že církví je v České republice velké množství, ale přehled máme především o těch registrovaných. Registrovány jsou náboženská společenství dle speciálního zákona. Mezi neregistrované patří nejen některé církve a náboženská společenství, ale také sekty. Příkladem registrovaných církví uveďme Církev apoštolskou, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Jednota bratrská, Svědkové Jehovovi, řeckokatolická, římskokatolická církev a další. Církve v České republice mají však společné jedno, šíří víru. V době komunistického režimu byly jakékoliv projevy náboženského vyznání zakázány, věřící byli pronásledováni, mučeni a vězněni pro svou víru. S komunistickým režimem odešel i zákaz projevů náboženského vyznání. Svoboda náboženského vyznání je v České republice na vynikající úrovni. Jednoduše řečeno, kdokoli může věřit čemukoli a dát to najevo, pokud to nesouvisí s nějakým nebezpečným radikalismem. Pokud v České republice chcete zajít do kostela, najdete jich velké množství. Navíc Česká republika má mnoho velmi starých kostelů a církevních staveb s velkou historickou hodnotou. Pro příklad jmenujme katedrálu sv. Víta,Václava a Vojtěcha, baziliku sv. Jiří nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie.

 

Zajímavé církevní budovy z ČR