Pravoslavná církev

Pravoslavná církev je nazývána také církví ortodoxní. Význam slova ortodoxní je pravověrný, což poukazuje na snahu držet se striktně původních projevů víry. Po římskokatolické církvi patří k nejpočetnějším církvím. Vznikla mezi 1. a 9. Stoletím.  Pravoslavná církev opírá své učení o Písmo svaté a dodržuje posloupnost apoštolů.

 

Věrozvěsti Cyril a Metoděj

Slovanští bratři ze Soluně, věrozvěsti Cyril a Metoděj šířili náboženství ve staroslověnském jazyce, čímž podpořili šíření víry, která v té době byla pouze v německém jazyce. Velké množství lidí, zvláště těch nevzdělaných, kazatelům nerozumělo. A tak Cyril s Metodějem mají velkou zásluhu na upevnění kořenů víry, díky tomu, že byla pochopitelná pro širší společnost. A tak se začala lépe a výrazněji utvářet podoba víry. Později, po smrti Cyrila, Metoděje a jejich následovníků procházelo pravoslavné náboženství těžkou krizí. Po vyhlášení samostatnosti Československé republiky se objevila snaha části římskokatolického duchovenstva o reformu, která by nacházela více společných znaků s pravoslavím.  Když se začala pravoslavná církev rozmáhat, přerušila její rozmach druhá světová válka, kdy byla tato církev zakázána. Znovu nadešel její čas až po válce. Dvě biskupství se nacházejí v Čechách a dvě na Slovensku.

 

Fotografie pravoslavné tématiky