Církev

Církev lze definovat jako křesťanská náboženská společnost. Jejich odvětví je několik, například církev katolická, církev evangelická, protestantská, pravoslavná a další.  Tato církevní „odvětví“ jsou většinou dle speciálního zákona registrované státem. Některá odvětví registrována nejsou. Církev je nesmírně rozšířená organizace s velkou mocí.

Oblíbené církve v čr

Mezi oblíbené církve, o čemž svědčí velké množství jejich přívrženců, patří například církev římskokatolická, řeckokatolická a evangelická církev. Svoboda náboženského vyznání nám dává možnost svobodné volby, v co budeme věřit, popřípadě ke které církvi se budeme hlásit. Některé církve jsou registrované, jiné ne. Mezi registrované patří například římskokatolická církev, evangelická církev a mezi neregistrované patří některé jiné církve a sekty.

 

Katolická církev

Hlavou katolické církve je od roku 2005 papež Benedikt XVI.  Katolíků je okolo šesti set miliónů. Ti, kteří chtějí žít radikálně podle evangelia, skládají řeholní slib. Tento slib mluví o čistotě, chudobě a poslušnosti. To znamená, že žijí v celibátu a staví se proti materialismu. Termín evangelium je odvozen z řeckého euangelion, což se překládá jako radostná zvěst. Základem učení katolické církve je Bible a Evangelium Marka, Matouše, Lukáše a Jana. Evangelická církev se hlásí mezi reformačních církve.

 

Církev evangelická

Evangelická církev je první sjednocenou církví ve Střední Evropě, ale v České republice je považována vza relativně mladou, díky její  pozdní registraci.Evangelíci uznávají Ježíše Krista jako hlavu všeobecné křesťanské církve, vycházejí z Písma Svatého a Symbolických knih. Vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého.  V roce 1918 se sloučily církev augsburského a církev helvetského vyznání v jednu církev, která přijala jméno Českobratrská církev evangelická.